Kongeegen A/S

Kongeegen A/S er et ejendomsselskab, der primært investerer i bolig- og erhvervsejendomme med udviklingspotentiale beliggende i og nord for København.

Vores portefølje indeholder forskelligartede ejendomme og udviklingsprojekter:

Erhvervsejendomme
Fra klassiske ejendomme til tidligere industriejendomme, der ombygges til kontor-, butiks- eller lagerlejemål - med fastholdelse af den enkelte ejendoms særlige arkitektoniske træk og muligheder.

Boligprojekter og -ejendomme
Fra boligprojekter, hvor boligområder udvikles fra grunden, til både klassiske og nyere boligejendomme, hvor lejligheder renoveres med respekt for bygningernes sjæl og historie.

Da selskabet tidligere har haft en særlig tilknytning til Allerød, har Kongeegen A/S desuden investeret i en række mindre erhvervsejendomme i Allerød Kommune.

Kongeegen A/S varetager udvikling, udlejning, vedligeholdelse og drift af de til koncernen knyttede ejendomme - med det formål at optimere ejendommenes funktion og værdi. Administration af lejekontrakter, økonomi mv. foretages internt i Kongeegen A/S.

Investeringer sker gerne i helt eller delvist udlejede ejendomme.

Domicil
Vi holder til på Lyngebækgård i Nivå - en af Nordsjællands smukkeste landejendomme. Ejendommen indeholder, udover privatbolig for ejeren i hovedbygningen, en polo club og en række moderne lejemål i de tidligere avlsbygninger og arbejderboliger.

Selskabsstruktur

Gennem IHR Holding A/S er Ib Henrik Rønje eneejer af Kongeegen A/S. Selskabets forretningsområder omfatter investeringer i en bred portefølje af erhvervs- og boligejendomme samt mindre og mellemstore ejendomsudviklingsprojekter.

IHR Holding A/S er 100% ejet af Ib Henrik Rønje.

Investeringsstrategi

Kongeegen A/S' investeringer er koncentreret omkring følgende
typer ejendomme:  

Eksisterende kontorejendomme, helt eller delvist udlejede,
hvor der er mulighed for om-/tilbygning eller udvikling generelt.

Overtagelse af ejendomme under opførelse, hvor færdiggørelse
mangler.

Færdigudviklede ejendomme, såvel bolig som erhverv,
hvor vi ser mulighed for videresalg med fortjeneste inden for
en kortere periode.

"Trætte" ejendomme til renovering eller udvikling.

Udvalgte boligejendomme og -projekter.

Nøgletal for IHR koncernen

 

Mio kr.  2023 2022 2021 2020 2019
Årets resultat 3 48 135 26 20
Egenkapital 473 500 474 354 337
Balance 840 782 746 1.042 994
Soliditet, risikovægtet (%) 55 63 63 34 34

Aktionærer, bestyrelse og direktion

Bestyrelse

  • Direktør Torben Rønje (formand)
  • Direktør Ib Henrik Rønje
  • Advokat Steen Raagaard Andersen

Direktion

  • Ib Henrik Rønje
  • Jakob Venø Schougaard

Brødrene Rønje

Ib Henrik Rønje & Torben Rønje

Fra 1977 til 1988 arbejdede brødrene som ejendomsmæglere i deres fælles firma Brdr. Rønje. I 1981 stiftede de selskabet Sjælsø Gruppen A/S, som de i fællesskab udviklede til en milliardforretning. I 2006 opnåede Sjælsø Gruppen en markedsværdi på ca. 7 mia. DKK. - Danmarks på daværende tidspunkt ubetinget største ejendomsudviklingsselskab.

Torben Rønje og Ib Henrik Rønje var fra 1981 til 2000 sideordnede adm. direktører i Sjælsø Gruppen A/S. Ib Henrik Rønje overtog posten frem til 2007, hvorefter han beskæftigede sig med forretningsudvikling og større projekter i virksomheden. Ultimo 2009 trak også Ib Henrik Rønje sig ud af Sjælsø Gruppen A/S og har siden primært fokuseret sin arbejdsindsats og engagement på udvikling af ejendomsporteføljen i Kongeegen A/S.

Ib Henrik Rønje er i dag indehaver af Kongeegen A/S ligesom han beklæder direktør- og bestyrelsesposter i såvel Rønje koncernens som i egne selskaber. Samtidig er Ib Henrik Rønje det naturlige omdrejningspunkt i udviklingen af Kongeegen A/S' ejendomsportefølje.

Torben Rønje blev i 1991 ramt af sklerose og forlod som følge heraf Sjælsø Gruppens daglige ledelse i 2000. Han fortsatte i Sjælsø Gruppens bestyrelse frem til 2008. Torben Rønje har siden med stort engagement støttet både forskning og Skleroseforeningen, hvor han også tidligere har været bestyrelsesmedlem. Torben Rønje deltager aktivt i Rønje koncernens selskaber og beklæder ligeledes direktør- og bestyrelsesposter i koncernen.

Ib Henrik Rønje

_G5A2899

Torben Rønje

Direktør og formand