Skip to content

Ved Klædebo 15, Hørsholm

Fleksibel og meget anvendelig erhvervsejendom fra 1979 opført i betonelementer. Ejendommen indeholder et varierende antal større og mindre kontorer samt et par højloftet lagerhaller med store el-porte.

Ejendommen er naboejendom til Auktionshuset A/S, Ved Klædebo 17, der ligeledes er en del af Kongeegen A/S’ portefølje. De to bygninger er forbundet med en nyopført forbindelsesgang, hvilket har resulteret i en udvidelse af Auktionshusets arealer. De yderligere kvadratmeter giver plads til indlevering af varerne, ligesom der spares tid med håndteringen. Samtidig bliver der bedre plads til præsentation af genstandene i det nuværende flotte auktionslokale.

 

Adresse:Ved Klædebo 15, Hørsholm, Danmark
Anvendelse:Kontor/lager
Antal m²:1.125
Ved Klædebo 15, Hørsholm, Danmark
Åben i google maps