Skip to content

Ved Klædebo 15, Hørsholm

Fleksibel og meget anvendelig erhvervsejendom fra 1979 opført i betonelementer. Ejendommen indeholder et varierende antal større og mindre kontorer samt et par højloftet lagerhaller med store el-porte.

Ejendommen er naboejendom til Auktionshuset A/S, der ligeledes er en del af Kongeegen A/S’ portefølje. Tanken er at forbinde de to bygninger og således udvide Auktionshusets arealer. De yderligere kvadratmeter vil give plads til indlevering af varerne, ligesom der spares tid med håndteringen. Samtidig bliver der bedre plads til præsentation af genstandene i det nuværende flotte auktionslokale.

 

Adresse:Ved Klædebo 15, Hørsholm, Danmark
Anvendelse:Kontor/lager
Antal m²:826
Ved Klædebo 15, Hørsholm, Danmark
Åben i google maps