World Trade Center Ballerup planlægger udvidelse

9. december 2016

Godt 80 pct. af de 17.800 etagemeter i World Trade Center Ballerup er nu lejet ud efter et år med et massivt rykind, så flerbruger huset nu tæller ca. 130 lejere. Desuden har mange virksomheder i huset fået vokseværk og vælger derfor at flytte til større lejemål i bygningen. Endelig har åbningen af WTC Healthcare Center føjet 22 sundhedsklinikker og et fitnesscenter til paletten af serviceydelser for husets egne brugere og de 40.000 mennesker, der arbejder i området. Det giver alt i alt mod på at udvide.

Vi bygger helst i højden
Succesen betyder, at ejerne af det store flerbrugerhus vil gøre brug af byggeretten til yderligere 10.000 etagemeter. Gerne i form af et kontortårn på 10 etager, der harmonerer med den eksisterende bygning i sit arkitektoniske udtryk. ”Det kræver selvfølgelig, at Ballerup kommune kan lide vores idé om at bygge i højden”, siger adm. direktør Ib Henrik Rønje, Kongeegen A/S, der er eneejer af World Trade Center Ballerup. Han regner dog med, at man under alle omstændigheder sætter spaden i jorden, så snart der foreligger en kommunal aftale om byggeriets udformning og finansieringen er puslet på plads.

Plads til flere konferencer og møder
Den erfarne ejendomsudvikler forventer at kunne præsentere kommunen for et ambitiøst nybyggeri allerede til foråret, hvor en udvidelse mod Borupvang kan gøre plads til små og mellemstore lejemål. Derudover skal World Trade Center Ballerup styrkes yderligere som konference- og mødecenter, hvor nybyggeri og ansættelse af nøglepersoner skal sætte handling bag ordene. ”Filosofien bag WTC Ballerup er jo at skabe et åbent og imødekommende forretningsmiljø, hvor man både trives som lejer og som gæst til en konference eller et møde her i huset. Vi er nået et godt stykke vej de første par år, men har endnu større ambitioner med flerbrugerhuset, der i sit koncept går godt i spænd med det internationale WTC brand, som vi jo er en del af”, siger Ib Henrik Rønje.

13.000 deler arbejdsplads med andre
Dermed flugter WTC Ballerup den internationale trend, hvor virksomheder i stigende grad vælger at leje sig ind på kontorhoteller med få serviceydelser eller i Business Centre med hele paletten. WTC Ballerup hører afgjort til den sidste kategori, men favner dog alle behov fra en enkelt arbejdsstation til større lejemål.  ”Det sociale aspekt er samtidig vigtigt uanset lejemålets størrelse, og vi oplever, at lejerne både netværker indbyrdes og gør forretning med hinanden på kryds og tværs her i huset”, siger Ib Henrik Rønje. Skønsmæssigt er der ca. 200 kontorhoteller herhjemme og ca. 13.000 danskere har deres arbejdsplads i flerbrugerhuse, lyder vurderingen fra portalen Matchoffice.dk, der formidler denne type udlejning.